Blog

Nie ma tego złego…?

Facebookrss
Facebook

view-834961_640Trudne psychicznie doświadczenie burzy nasze dotychczasowe spojrzenie na życie, świat, samego siebie, wartości, jakimi się kierujemy. Dzieje się tak, ponieważ trauma zniszczyła nasz stary świat, w którym dotychczas funkcjonowaliśmy. Nastąpiła zmiana, której nie da się cofnąć. Nie czujemy się komfortowo, ponieważ nasze poczucie bezpieczeństwa zostało zburzone. Część tego, do czego przywykliśmy przestała istnieć, wiec siłą rzeczy w końcu osoba, która wychodzi z kryzysu musi się skonfrontować z życiem i dokonać rewizji priorytetów życiowych.

Potraumatyczny wzrost, inaczej zespół pozytywnych zmian psychicznych występuje na ogół w trzech obszarach życia. Objawia się w spostrzeganiu siebie, relacji międzyludzkich i filozofii życia. Osoba doświadczająca wzrostu potraumatycznego staje się bardziej odporna na przeciwności losu. Wzrasta jej świadomość swoich ograniczeń, zdaje sobie sprawę ze swoich słabości z równoczesnym wzrostem świadomości mocnych stron. To wszystko sprawia, ze rośnie jej zaufanie do siebie.
W sferze związków międzyludzkich osoby takie staja się bardziej otwarte, swobodniej wyrażają swoje zdanie, jak również i emocje. Są bardziej empatyczne i nawiązują głębsze relacje.
Trudne psychicznie doświadczenie, mimo ze wcześniej zburzyło czyjś świat, może doprowadzić do zmiany priorytetów życiowych, która polega na przykład na uznaniu zdrowia za wartość naczelną, czy zmianie odpowiedzi na pytanie: kim jestem?. Człowiek może również odczuwać większą radość z życia, tym bardziej że mniejsze rzeczy mogą sprawiać większą przyjemność niż dotychczas.

Jako efekt przeżytej traumy może pojawić się także podział historii życia na przed i po traumie. Trauma może przyczynić się więc do powstania nowej tożsamości u człowieka, który zupełnie inaczej patrzy już na życie, dostrzegając jego sens, wartość i cel.

Polski psycholog UK

Facebookrss
Facebook

Write a Comment

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …