Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna UK

Terapia indywidualna to szczera rozmowa terapeuty z pacjentem, która odbywa się między dwojgiem osób, bez udziału osób trzecich, co daje poczucie komfortu, zaufania i swobody. Istnieje także możliwość odbycia terapii indywidualnej za pomocą Skype. Terapia indywidualna daje możliwość lepszego zrozumienia swoich emocji i potrzeb, a także możliwości i ograniczeń. Pomaga poszerzać świadomość, zmieniać ocenę samego siebie oraz ocenę otoczenia. Podobnie jak inne rodzaje psychoterapii, przyczynia się do odreagowania emocjonalnego oraz pomaga zrozumieć i zmienić postępowanie.

Koszt £45.00 /sesja

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …