Terapia par i małżeńska

Terapia par i małżeńska UK

Terapia par to spotkania psychoterapeuty z parą/małżeństwem, które mają na celu pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i kryzysów, pracę nad poprawą wzajemnej komunikacji, pomoc w rozwoju osobistym, a także zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Terapia pary ma na celu poprawę relacji między partnerami dzięki zrozumieniu przyczyny problemów i wyposażenie uczestników terapii w odpowiednie narzędzia służące rozwiązywaniu trudności. Kładziony jest tutaj nacisk na utrzymywanie komunikacji między uczestnikami na odpowiednim poziomie, tak, aby każdy z nich czuł się na tyle komfortowo, by chcieć opowiedzieć swoją historię i na tyle bezpiecznie, by chcieć także wysłuchać opowieści partnera.

Koszt £55.00 /sesja

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …