Terapia rodzin

terapia_rodzin

Polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z całą rodziną (partner, partnerka i dzieci) lub z niektórymi jej członkami. Podobnie jak w terapii par, możliwymi obszarami pracy mogą być poprawa wzajemnej komunikacji, zrozumienie wzajemnych oczekiwań i potrzeb, a także pomoc rodzinie w zmaganiu się z takimi trudnościami jak depresja jej członka, anoreksja, uzależnienia, problemy wychowawcze, lęk, ataki paniki czy wiele innych.

Rodzina w rozumieniu psychoterapii systemowej tworzy system składający się z członków rodziny, którzy wpływają na siebie nawzajem poprzez np. swoje czyny, czy wypowiedzi. Problem jednego członka rodziny w tym ujęciu związany jest z oddziaływaniem pozostałych członków rodziny, z którymi pozostaje w relacji. Przystępując zatem do rozwiązywania problemu ważnym staje się poznanie struktury rodziny, rodzajów relacji emocjonalnych czy zasad komunikacji.

Koszt £60.00 /sesja

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …