Blog

Depresja – czy tylko u dorosłych?

Depresja – czy tylko u dorosłych?

Facebookrss
Facebook

 

sad-214977_640Pojęcie depresji jest znane niemal nam wszystkim, jest często używane w mediach i publicystyce, ale czy kojarzy nam się prawidłowo?

W przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku czy splotu nieprzychylnych dla nas okoliczności odczuwanie smutku i apatii stanowi naturalną reakcję organizmu. Niepokój nasz powinien wzbudzić fakt długotrwałego utrzymywania się tego stanu i jego nasilenie. Wtedy powinniśmy udać się do psychologa.

Depresja to choroba charakteryzująca się występowaniem niskiej samooceny i małej wiary w siebie, osłabieniem koncentracji i uwagi, zmniejszonym apetytem, zaburzeniami snu, myślami i czynami samobójczymi, pesymizmem, poczuciem winy i małej wartości1. Nie wszystkie objawy muszą występować jednocześnie, a w przypadku dzieci i młodzieży depresja może przyjmować zupełnie inna postać i być rzadko dostrzegalną przez najbliższych.

U małych dzieci (3-4 lata) do niepokojących objawów zaliczyć należy hiperaktywność oraz agresję fizyczną. Dziecko jest wycofane z relacji społecznych, reaguje negatywnie na rozłąkę z rodzicem. Występuje moczenie nocne, problemy ze snem i jedzeniem.

U starszych dzieci, do 8 lat główne miejsce zajmują dolegliwości somatyczne. Mogą to być różnego rodzaju bóle bez przyczyny medycznej. Ponadto do objawów depresji w tym okresie rozwojowym należą: kradzieże, kłamanie, agresja, niepowodzenia w nauce.

Dzieci i młodzież w wieku 9-12 lat cierpiące na depresję charakteryzuje niska samoocena, niezadowolenie z siebie, problemy w relacjach z rówieśnikami przybierające nawet skrajną postać izolacji. Odczuwanie smutku, apatii i bóli psychogennych może być połączone z przejawianiem zachowań ryzykownych, zagrażających własnemu lub cudzemu zdrowiu bądź życiu.

Objawy depresji u nastolatków zbliżone są do objawów depresji u dorosłych.

Kryteria depresji młodzieńczej na podstawie Marino:

1. Dolegliwości fizyczne:

 • nieustające zmęczenie

 • zmiany apetytu

 • problemy ze snem

 • częste bóle

 • niestrawność

2. Zaburzenia myślenia:

 • kłopoty z koncentracją uwagi

 • kłopoty z pamięcią

 • trudności decyzyjne

 • nadmierne skupienie na przeszłości

 • negatywne myśli

3. Objawy natury emocjonalnej:

 • drażliwość

 • reakcje niewspółmierne do bodźców

 • nadmierna płaczliwość

 • wyrzuty sumienia i poczucie winy

4. Przejawy duchowej pustki:

 • niemożność odczuwania przyjemności i radości

 • zobojętnienie

 • poczucie beznadziejności

 • cierpienie egzystencjalne

 • oddalenie się od Boga – w przypadku osób religijnych

 • rozmyślania o śmierci

 • myśli samobójcze3

Nastolatki ponadto nierzadko popadają w uzależnienia z powodu depresji, mogą przejawiać zachowania antyspołeczne (bójki, kradzieże, włamania etc.)

1Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Kraków-Warszawa 2000.

2A. Marino, Widziałem ciemne słońce, Jacek Santorski, 1995.

Facebookrss
Facebook

Write a Comment

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …