O mnie

4-nieobrobioneJestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą, zarejestrowanym w British Association for Counselling & Psychotherapy, numer certyfikatu: 373304.

Ukończyłam pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz czteroletnią szkołę systemowej psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, która obejmowała trzyletnią naukę podejścia systemowego w terapii rodzin i rok podejścia psychodynamicznego.

Zawodowo od kilku lat zajmuję się problemami wychowawczymi, partnerskimi, pracuję z osobami doświadczającymi przemocy domowej, a także oferuję pomoc w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych.  W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia, tak by dobrać optymalne techniki do problemu pacjenta.

Pracę jako psycholog rozpoczęłam praktykami psychologicznymi w Psychologicznym Centrum Wsparcia Dziennego AGAPE w Lublinie, gdzie pracowałam z dziećmi m. in. z rodzin z problemami alkoholowymi oraz w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na Oddziale Młodzieżowym. Zdobyłam także doświadczenie jako wykładowca przedmiotów psychologicznych w Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza” (od 2008 r.) oraz psycholog w Ośrodku Terapii Uzależnień Bereźnica (od 2009 r.), gdzie pracowałam indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od alkoholu. Do kręgu swoich zainteresowań oprócz psychologii zaliczam filozofię – od 2008 r. jestem absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów filozoficznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z przygotowaniem pedagogicznym. W 2009 r. uzyskałam uprawnienia do posługiwania się metodą Rorschacha i rysunkiem projekcyjnym. W latach 2015-2016 ukończyłam szkolenie z psychoterapii gestalt oraz podejścia poznawczo-behawioralnego w psychoterapii.

Możliwość skutecznego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności do zmiany czyjegoś życia na lepsze dostarcza mi wiele satysfakcji, a samo niesienie pomocy innym jest źródłem radości z pracy psychoterapeutycznej.

Obecnie prowadzę konsultacje i psychoterapię online.

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …