Udzielam pomocy w zakresie:

Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna to szczera rozmowa terapeuty z pacjentem, która odbywa się miedzy dwojgiem osób, bez udziału osób trzecich, co daje poczucie komfortu, zaufania i swobody.

czytaj więcej...

Terapia par

Terapia par to spotkania psychoterapeuty z parą/małżeństwem, które mają na celu pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i kryzysów, pracę nad poprawą wzajemnej komunikacji, pomoc w rozwoju osobistym, a także zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

czytaj więcej...

Terapia rodzin

Terapia rodzin polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty z całą rodziną (partner, partnerka i dzieci) lub z niektórymi jej członkami. Podobnie jak w terapii par, możliwymi obszarami pracy mogą być poprawa wzajemnej komunikacji, zrozumienie wzajemnych oczekiwań i potrzeb, a także pomoc rodzinie w zmaganiu się z takimi trudnościami jak depresja jej członka, anoreksja, uzależnienia, problemy wychowawcze, lęk, ataki paniki czy wiele innych.

czytaj więcej...

Konsultacja / poradnictwo

Konsultacja polega na omówieniu problemu pacjenta oraz wspólnym ustaleniu z pacjentem strategii radzenia sobie z problemową sytuacją. 

czytaj więcej...

Ponadto

Diagnostyka inteligencji i osobowości, zaburzenia odżywiania, żałoba, depresja i obniżony nastrój, lęk, ataki paniki, problemy z funkcjonowaniem społecznym, stres, uzależnienia od alkoholu, emigracja, problemy wychowawcze, kryzysy partnerskie i osobiste.

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …