stock-photo-drunk-teenager-on-the-floor-in-a-dark-and-sad-place-and-an-alcohol-bottle-in-the-foreground-369499367

stock-photo-drunk-teenager-on-the-floor-in-a-dark-and-sad-place-and-an-alcohol-bottle-in-the-foreground-369499367

Write a Comment

Funkcjonowanie dziecka z rodzin alkoholowych

Nieustający stan zagrożenia i napięcia w rodzinie alkoholowej skutkuje utratą spontaniczności. Dzieci uczą się, że …

Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym

Według WHO alkoholicy to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wykazują oni bądź …

Rzecz o porażce

  Telewizja i kolorowe czasopisma ukazują współczesnego człowieka jako supermena, który ma świetną pracę , drogi …